Tarieven


ALGEMEEN

Als advocatenkantoor kunnen wij van bij de start geen algemeen kostenplaatje geven van alle kosten die gepaard gaan met de nodige juridische stappen.

Wij bekijken elke zaak individueel, zodat we voor iedereen de beste aanpak kunnen garanderen. Hierdoor zijn de kosten in elke zaak verschillend.

Bij een eerste consultatie proberen wij al een algemeen idee mee te geven van de kostprijs van de gevraagde procedure. Hierin zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

PROVISIES

In alle zaken werken wij met provisies. Dit impliceert dat wij op voorhand een afgesproken voorschot zullen vragen zodat wij in alle eer en geweten ons werk kunnen aanvatten. Gelet op de individualiteit van elke zaak, kunnen er in één zaak meerdere provisies gevraagd worden. Op het einde van de zaak volgt dan, indien dit nog nodig is, een eindafrekening.

 

KANTOORKOSTEN

Naast het ereloon dat verschuldigd is voor werk van onze advocaten, zijn er ook nog kantoorkosten. Dit zijn enerzijds vaste kosten zoals nutsvoorzieningen, verzekeringen, personeel etc. Anderzijds zijn er ook variabele kosten, die afhangen van uw individueel dossier, zoals het aanmaken van een dossier, briefwisseling, kopies, enz. 

 

Ons advocatenkantoor hanteert hiervoor vaste tarieven, waarvan u hieronder een overzicht terugvindt:

- Eerste consultatie 125,00 €  max. 1,5u (incl. BTW)
- Verplaatsingsvergoeding 0,75 €  /km (excl. BTW)
- Verplaatsingstijd  50,00 € /uur (excl. BTW)
- Aangetekende brief 20,00 € /brief (excl. BTW)
- Gewone brief 5,00 € /brief (excl. BTW)
- Forfait mails 50,00 €   (excl. BTW)
- Forfait telefonie en kopie 50,00 €   (excl.BTW) 
- Aanmaak dossier  75,00 €   (excl. BTW) 
- Griffiebon 5,00 € /bon (excl. BTW) 
- Tarieven vanaf 19u en weekend + 100%    
- Urgentietarief + 50%    
- Uurtarief addvocaten 200,00 € /uur (excl. BTW) 
- Uurtarief Administratie 75,00 € /uur (excl. BTW)

JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND

In dit kantoor hanteren wij het principe dat iedereen het recht heeft op juridische bijstand, ongeacht zijn inkomsten. Daarom werken wij binnen onze specialisaties binnen het kantoor ook met het systeem van de kosteloze rechtsbijstand (ook gekend als het pro- deo systeem).

Wij hanteren het systeem van de kosteloze rechtsbijstand conform het vademecum.

Meer informatie kan u terugvinden hier >>>.