Personen en familierecht


1. Samenwonen, huwelijk en echtscheiding

 • opstart procedure wettelijke samenwoning 
 • procedure nietigverklaring huwelijk 
 • procedure beroep tegen weigering ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken
 • procedure beroep tegen weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken
 • procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
 • procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
 • procedure voorlopige maatregelen. 

                 o   tijdelijk huisverbod in het geval van huiselijk geweld
                 o   onderhoudsverplichtingen tussen (ex)gehuwden/(ex)wettelijk samenwonenden
                               • Voor de duur van het huwelijk
                               • Tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk
                               • Tussen wettelijk samenwonenden na beëindiging van de wettelijke samenwoning

2. Afstamming, kinderen en adoptie

 • procedure voorlopige maatregelen (al dan niet tijdens de echtscheidingsprocedure)
                   o  onderhoudsverplichtingen 

                        . van ouders t.o.v. hun kinderen 
                        . opstart procedure bij DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen)

                              o   verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact

 • afstammingsprocedure
                   o  betwisting afstamming

                   o  vaststelling afstamming
 • adoptieprocedure
                   o   volle adoptie 

                   o  gewone adoptie

3. Burgerlijke stand en staat van personen

 • procedure tot voornaamswijziging
 • procedure tot naamswijziging
 • procedure vervanging geboorteakte
 • procedure i.v.m. akten van de burgerlijke stand
                   o  vordering tot verbetering akte burgerlijke stand
                   o  homologatie akte van bekendheid door beëdigde verklaring 
                   o  beroep in geval van weigering van erkenning buitenlandse akten
                   o  beroep in geval van weigering van erkenning buitenlandse gerechtelijke beslissingen
                   o  nationaliteitskeuze en –verklaring
                             - beroep tegen weigering nationaliteitskeuze en –verklaring
                   o  erkenning tot staatloze

4. Internationaal privaatrecht